Privacy verklaring

Life if to short......just Dance

Door de nieuwe wetgeving zijn wij verplicht u te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Zonder het delen van uw persoongegevens met ons kunt u helaas niet lid worden of deelnemen aan onze activiteiten. Hier onder leest u waarom wij deze nodig hebben en hoe zorgvuldig wij hier mee omgaan.


Wij gaan er vanuit wanneer u zichzelf of u uw zoon/dochter aanmeld voor onze lessen of activiteiten door middel van ondertekening van het inschrijfformulier u de algemene voorwaarden en privacy verklaring te hebben gelezen en hiermee akkoord gaat.

Privacy verklaring van Carina Danst


Wij zijn wettelijk verplicht u het volgende mede te delen en te vragen toestemming te geven.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Carina Danst verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Carina Danst, of om een andere reden persoonsgegevens aan Carina Danst verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Ik adviseer u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:


Carina Schel

Carina Danst

www.carinadanst.nl

06-12850839

KVK: 59509953

BTW: NL210525629B01

Bank: NL34 RABO 0141.3660.792. Welke gegevens verwerkt Carina Danst en voor welk doel

2.1 De gegevens die wij van u hebben ontvangen bij inschrijving of aanmelding van activiteit.

•NAW gegevens

•Geboorte datum lid

•Email adres ouders en/of kind

•Telefoonnummer ouders en/of kind

•Bank gegevens


2.2 Carina Danst verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- uw naam en adres gegevens worden gebruikt voor het eventueel versturen van facturen bij het niet voldoen van contributie.

- De geboorte datum van de deelnemer word gebruikt om de deelnemer in de juiste dansgroep in te kunnen delen.

- Het email adres van de ouders en/of kind word gebruikt om u informatie te kunnen verstrekken rond om de dansschool. Denk aan belangrijke les en show informatie maar ook extra activiteiten.

-Het telefoonnummer van de ouders en/of kind word gebruikt om u  informatie te kunnen verstrekken rond om de dansschool. Ook om u in gevallen van nood snel te kunnen benaderen.

- Uw bank gegevens hebben wij nodig om een incasso uit te kunnen sturen waar u toestemming voor hebt gegeven.

- Uw NAW gegevens, geboortedatum deelnemer, email adres en telefoonnummer kan gedeeld worden met eventueel personeel/inval docenten etc. Zij zouden hiermee u in gevallen van nood snel kunnen benaderen.


3. Bewaartermijnen

Carina Danst verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot 2 jaar na uitschrijving of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

4.1 Via de eigenaresse van Carina Danst kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Carina Danst zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

4.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Carina Danst uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, neem dan contact op met de eigenaresse. Of u kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Carina Danst5. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Ik adviseer u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.6. Toestemming klant


Na ondertekingen van het inschrijfformulier gaan wij er vanuit dat u de algemene voorwaarden en privacy verklaring heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. 

Copyright @ All Rights Reserved